Nasze wartości & odpowiedzialność

Zgodnie z mottem naszej firmy "Łączymy piękno z naturalnością – chroniąc jednocześnie wszystkie żywe istoty i Matkę Ziemię", konsekwentnie rozwijamy naturalne produkty do pielęgnacji skóry i włosów z korzyścią dla ludzi i środowiska. Uważamy, że naszym obowiązkiem jako firma jest działanie ekologiczne i  inspirowanie branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Spójność, naturalność i uczciwość w sensie cyklu życia są nieodzownymi elementami filozofii naszej firmy.

 

Jesteśmy pionierami w dziedzinie ekonomii wspólnego dobra!

"Ekonomia wspólnego dobra " jest alternatywą dla konwencjonalnej gospodarki rynkowej. Cel działań przedsiębiorczych jest "odwrócony" od dążenia do zysku na rzecz dążenia do wspólnego dobra, od konkurencji do współpracy.

Wartości ekonomii dobra wspólnego są dla nas szyte na miarę i kierują nami. Są to: godność ludzka, solidarność, zrównoważenie ekologiczne, sprawiedliwość społeczna i demokratyczne współdecydowanie / przejrzystość.

Informacje na temat gospodarki dobra wspólnego i bilansu dobra wspólnego można znaleźć tutaj (w j. niem): www.gemeinwohl-oekonomie.org.

Nasz bilans pomocy społecznej CULUMNATURA jest dostępny do pobrania tutaj. Wartości życia – nasz raport o ekonomii wspólnego dobra2013 (w j. niem): Werte leben - Unser Gemeinwohlbericht 2013 [PDF]

CULUMNATURA jest firmą uhonorowaną przez państwo.

W czerwcu 2018 roku CULUMNATURA Federalne Ministerstwo ds. Cyfryzacji i Lokalizacji Przedsiębiorstw przyznało austriackiemu konsekwentnie naturalnemu przedsiębiorstwu z Ernstbrunn  odznaczenie godła państwowego. Wyróżnienie to jest przyznawane tylko tym przedsiębiorstwom, które poprzez nadzwyczajne osiągnięcia świadczą wybitne usługi dla gospodarki austriackiej.

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas szczególnie ważne.

Obejmuje to wiele czynników, takich jak nasz projekt "zdrowa współpraca", wykłady impulsowe i seminaria na tematy zdrowotne dla naszych pracowników, zdrowe żywienie i wiele więcej. Dlatego z wielką przyjemnością odebraliśmy Znak Jakości dla Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (BGF).

Sieć BGF dąży do ogólnego celu, jakim jest zwiększenie witalności pracowników i zapobieganie chorobom w miejscu pracy.

Żyjemy zgodnie z naszymi wartościami i okazujemy odpowiedzialność. Informacje (w j.niem.) na temat "Promocji zdrowia w miejscu pracy" można znaleźć tutaj: www.netzwerk-bgf.at

Nominacje TRIGOS do CULUMNATURY 2013 i 2015

Zostaliśmy nominowani do nagrody TRIGOS Award za holistyczne zaangażowanie w sprawy socjalne zarówno w Dolnej Austrii, jak i na szczeblu federalnym (w całej Austrii).

Zrównoważone radzenie sobie z wyzwaniami w działalności podstawowej, odpowiedzialność ekologiczna w całym łańcuchu dostaw, a także docenianie pracowników i partnerów wyróżniają nominowane firmy. Widzimy siebie jako ekologicznego inicjatora w branży fryzjerskiej.

Informacje o TRIGOS można znaleźć tutaj: www.trigos.at.

 

Jesteśmy sygnatariuszami Karty różnorodności

Różnorodność oznacza dla nas, że nie tylko uważamy równość mężczyzn i kobiet za ważną, ale że generalnie postrzegamy wyjątkowość każdej osoby jako wzbogacenie. Dla nas liczy się nie zgodność, ale indywidualność!

Informacje na temat Karty Różnorodności można znaleźć tutaj: www.charta-der-vielfalt.at

 

Jesteśmy sygnatariuszami "KMU gegen TTIP" (MŚP przeciwko TTIP)

"Za programem TTIP widzimy nie tylko zagrożenie dla standardów ochrony środowiska, zrównoważonego rolnictwa i demokracji, ale także wyraźne wady małych i średnich przedsiębiorstw. Regulacja poszczególnych regionów lub krajów ma sens! Prawa i ochrona osób fizycznych nie mogą być określane na podstawie wielkości (mocy). Ponadto polityka handlowa musi być demokratyczna i przejrzysta - i nie może być prowadzona za zamkniętymi drzwiami", mówi dyrektor zarządzająca Astrid Luger.

Komisja UE negocjuje TTIP z USA (https://www.youtube.com/watch?v=Ljxv-yFBPQ8). My, podobnie jak wiele innych MŚP, jesteśmy głęboko przekonani, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie i ich klienci odczują niekorzystne skutki tej umowy. Uważamy, że TTIP i związane z nim radykalne otwarcie rynku dla działających na skalę międzynarodową dużych korporacji stanowi zagrożenie dla europejskich standardów dotyczących produktów ekologicznych i bio, podobnie jak dążenie do większego zrównoważenia rozwoju.

Widzimy dobrą przyszłość w tworzeniu regionalnych wartości i świadomej gospodarki, która jest świadoma wspólnego dobra.

Copyright 2022 Seaside Media. All Rights Reserved.

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam udoskonalać tę stronę i sprawiać, że korzystanie z niej jest dla Ciebie przyjemnością.