Polityka prywatności CULUMNATURA Wilhelm Luger GmbH

Dane osobowe (zwane w dalszej części „danymi”) będą przez nas przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Tobie usług oraz do zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika naszej obecności w Internecie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy Cię o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, za które jesteśmy odpowiedzialni.

Nasza polityka prywatności posiada następującą strukturę:

 1. Informacje o nas jako o osobie odpowiedzialnej / strona 1 II. Informacje o przetwarzaniu danych / strona 1
  III. Twoje prawa / strona 4
 2. Informacje o nas jako osobach odpowiedzialnych

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych:

CULUMNATURA®
Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, 2115 Ernstbrunn
Austria
Tel. +43 (0)2576 2089; Fax +43 (0)2576 2089 – 25

Inspektor ochrony danych: Astrid Luger

info@culumnatura.at

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane, jeśli jesteś naszym klientem, uczestnikiem szkolenia lub jeśli korzystasz z naszej strony internetowej. Przetwarzamy dane, które od Ciebie otrzymaliśmy, tj. nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer VAT, dane bankowe, dane zamówienia i zapytania, aby móc zapewnić Tobie optymalną opiekę jako naszemu klientowi, oferować nasze usługi lub wysyłać nasze produkty.

Ponieważ zakup naszych produktów jest związany z uczestnictwem w modułach szkoleniowych, przechowujemy również informacje o Twoim uczestnictwie w modułach szkoleniowych. Ponadto jesteśmy zobowiązani do rejestrowania informacji o złożonych zamówieniach.

Jak długo przechowujemy te dane?

Ogólnie rzecz biorąc, dane są przechowywane tak krótko, jak to tylko możliwe. Zgodnie z Kodeksem handlowym, §§ 190 jesteśmy zobowiązani przechowywać dane dotyczące zamówień przez 7 lat. Informacje o odbytych przez Ciebie szkoleniach przechowujemy bezterminowo. Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia Cię do zakupu produktów. Na Twoje życzenie dane o Twoim udziale w szkoleniu mogą zostać usunięte, ale stracisz tym samym prawo do nabywania naszych produktów (wymagane będzie nowe uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu).

Czy dane te zostaną przekazane osobom trzecim?

Zgodnie z DSVGO (odpowiednik polskiego RODO) obchodzimy się z wszystkimi danymi ostrożnie i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Dane adresowe lub e-mailowe są przekazywane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dostarczenia paczek lub informacji o doręczeniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Dlaczego otrzymujesz nasz newsletter?

Otrzymujesz nasz biuletyn, ponieważ jesteś naszym klientem lub wyraziłeś na to zgodę. W naszym newsletterze informujemy o naszych produktach, usługach i szkoleniach.

Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO (odpowiednik polskiego RODO). Zgodę na otrzymywanie biuletynu możesz w każdej chwili odwołać zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swojej rezygnacji lub klikniesz link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdym newsletterze.

Co dzieje się z zapytaniami kontaktowymi?

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do realizacji Twojego zapytania. Jest to konieczne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie – bez tego nie możemy odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub uczynić to tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli zapytanie zostanie ostatecznie rozpatrzone i nie ma żadnych prawnych zobowiązań do przechowywania danych, takich jak na przykład przy późniejszym przetwarzaniu umowy.

Czy gromadzone są dane z serwerów?

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w internecie, dostęp do naszego serwera jest rejestrowany. W przypadku tak zwanych plików dziennika serwera gromadzone są informacje o typie i wersji przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym, witrynie internetowej, z której nastąpiło przejście na naszą witrynę (adres URL odsyłacza), witrynie (witrynach) naszej witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika, dacie i godzinie danego dostępu oraz adresie IP połączenia internetowego, z którego korzysta się z naszej witryny.

Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tymczasowo, ale niezależnie od innych danych.

Dane te przechowywane są na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa, stabilność, funkcjonalność i bezpieczeństwo naszej obecności w Internecie.

Dane są regularnie nadpisywane (zazwyczaj w ciągu tygodnia), chyba że do celów dowodowych konieczne jest ich dalsze przechowywanie. W przeciwnym razie wszystkie lub część danych zostanie wyłączona z usunięcia do czasu ostatecznego rozwiązania incydentu.

Czy używane są pliki cookie?

 1. a) Cookies sesyjne/cookies tymczasowe

W naszej prezencji internetowej używamy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe lub inne technologie pamięci masowej przechowywane w urządzeniu przez używaną przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają niektóre informacje, takie jak dane dotyczące przeglądarki, lokalizacji lub adresu IP, w indywidualnym zakresie.

Takie przetwarzanie sprawia, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej obecności w Internecie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Po zamknięciu przeglądarki internetowej pliki cookie sesji są usuwane

 1. b) Pliki cookie Google Analytics

Opcjonalnie nasza strona może również używać plików cookie Google Analytics, z którymi współpracujemy w celu analizy naszej strony internetowej.

Do czego wykorzystywany jest Google Analytics?

Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwana dalej tylko "Google". Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą prywatności UE-USA ("tarcza prywatności UE-USA").

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że unijne przepisy o ochronie danych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej obecności w Internecie.

Informacje o użytkownikach lub związane z użytkowaniem, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji. Za pomocą tej funkcji Google skraca adres IP już na terenie UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny odwiedzin naszej strony internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz z korzystaniem z Internetu.

Google oświadcza, że nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z innymi danymi. Ponadto Google przechowuje

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

dalsze informacje na mocy prawa o ochronie danych, np. na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto Google oferuje następujące usługi

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzw. dodatek dezaktywujący wraz z dalszymi informacjami. Dodatek ten można zainstalować w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i zapewnia on dalszą kontrolę nad danymi zbieranymi przez Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o odwiedzinach naszej strony internetowej nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przesyłania informacji do nas lub do innych serwisów analizy sieciowej. Jeśli i z jakich innych usług analizy stron internetowych korzystamy, dowiesz się oczywiście również w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

III. Twoje prawa

Podstawowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych daje następujące prawa:

 • do potwierdzenia, że dane o Tobie są przetwarzane, do informacji o przetwarzanych danych, oraz do dalszych informacji o przetwarzaniu danych i o kopiach tych danych (porównaj również art. 15 DSGVO/RODO)
 • do korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 DSGVO/RODO);
 • do natychmiastowego usunięciaTwoich danych (por. również art. 17 DSGVO/RODO) lub, jeśli wymagane jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 DSGVO/RODO, ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO/RODO;
 • do otrzymania danych dotyczących Ciebie i przekazanych przez Ciebie oraz w sprawie przekazania tych danych innym usługodawcom/podmiotom odpowiedzialnym (por. również art. 20 DSGVO/RODO)

do skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 DSGVO/RODO).

Copyright 2023 Seaside Media. All Rights Reserved.

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam udoskonalać tę stronę i sprawiać, że korzystanie z niej jest dla Ciebie przyjemnością.